יום ראשון, אוקטובר 25, 2020

זו לא שחיתות זו מאפיה